Dine første steg tar du hos oss, vi viser deg veien til trafikken

 

Førerkort B/BE

Obligatorisk opplæring

Opplæringen for førerkortklasse B består av fire trinn. 

 1. Trafikalt Grunnkurs
 2. Grunnleggende opplæring
 3. Trafikal del
 4. Avsluttende opplæring

Så fort du har fylt 16 år og gjennomført Trafikalt Grunnkurs med gyldig kursbevis, kan du begynne å øvelseskjøre. Vi anbefaler å gjøre dette samtidig som du fullfører resten av den obligatoriske opplæringen hos oss.

I løpet av opplæringen vil du tilegne deg kunnskap om bilen og bilkjøring, hvordan du mestrer bilen kjøreteknisk, samt lære deg å beherske bilen i ulike trafikksituasjoner. Du vil også lære å kontrollere bilen på glatt føre (glattkjøring), sikre passasjerer og last, og dyktgående kunnskap om risikovurdering og trafikksystemer.

Førerprøven

Til slutt vil du kunne ta teoretisk førerprøve på en trafikkstasjon nær deg, tidligst 6 måneder før du er gammel nok til å kjøre i førerkortklassen du skal ta prøve i. Vi tilbyr teorikurs innenfor temaene som er naturlig å få på prøven og anbefaler å kombinere dette med å tilegne seg kunnskap på egenhånd ved kjøp av læremateriell.

For å ta teoretisk førerprøven må du:

 • Ha levert søknad om førerkort
 • Være gammel nok
 • Ha med gyldig legitimasjon
 • Ha betalt gebyr

Før praktisk førerprøve må du:

 • Ha fullført all obligatorisk opplæring
 • Ha vandelen din i orden
 • Ha levert eventuell helseattest
 • Ha bestått teoriprøven
 • Ha med deg gyldig legitimasjon
 • Ha betalt gebyr